Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

wtorek, 12 listopad 2013

Lista zdigitalizowanych książek

W 2009 roku Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie rozpoczęła realizację projektu "Rypińska biblioteka cyfrowa".
Szczegółowe informacje odnośnie projektu znajdują się na stronie internetowej biblioteki.
Poniżej prezentowana jest lista udostępnionych w Internecie publikacji:


1. Szkice rypińskie, pod red. Zefiryna Jędrzyńskiego, Kujawsko - Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, Bydgoszcz 1967.

2. Michał Marian Grzybowski, Ksiądz Prałat Czesław Chojecki : proboszcz i dziekan w Rypinie, Płock 2005.

3. Rypin: szkice z dziejów miasta, pod red. Mirosława Krajewskiego, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1994.

4. Piotr Gałkowski, „Lech” Rypin (1922-2007), REJS, Rypin 2007.

5. Czesław Biały, Parafie rypińskie oraz kościoły i kaplice na ich terenie, Rypin 1993.

6. Roman Piotrowski, Skrwilno i okolice (od czasów najdawniejszych do 1945 r.), Zarząd Gminy Skwilno, Skrwilno 1997.

7. Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, I, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1989.

8. Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, II, pod red. Mirosława Krajewskiego, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1992.

9. Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, III, pod red. Mirosława Krajewskiego, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1995.

10. Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, IV, pod red. Mirosława Krajewskiego, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1996.

11. Michał Marian Grzybowski, Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, V: Dekanat Rypiński: Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1997.

12. Mirosław Krajewski, W cieniu wojny i okupacji: Ziemia Dobrzyńska w latach 1939-1945, , Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1995.

13. Piotr Gałkowski, Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918-1947, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 1999.

14. Mirosław Krajewski, Na powstanie Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 1985.

15. Mirosław Krajewski, Sanktuarium Maryjne w Oborach: zarys dziejów, architektury i kultu, Obory 1983.

16. Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 1997.

17. Mirosław Krajewski, Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek 2002.

18. Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, VI, pod red. Mirosława Krajewskiego, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1999.

19. Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, VII, pod red. Mirosława Krajewskiego, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 2000.

20. Mirosław Krajewski, Stulecie Cukrowni Ostrowite 1900-2000, Rypin 2000.

21. Jubileusz XX lecia Chóru Nauczycielskiego Belcanto w Rypinie (X 1987 - X 2007), pod red. Zenobii Rogowskiej, Rypin 2007.

22. Ziemia Dobrzyńska: Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, VIII, pod red. Mirosława Krajewskiego, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 2002.

23. Kronika Rypińska, numery 1-51, brak nr 31, Rypin 1925

24. Mirosław Krajewski, Ksiądz kanonik doktor Antoni Podleś /1934-1997/, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 1997.

25. Mirosław Krajewski, Bene merentes (dobrze zasłużeni) dla Rypina, Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, Rypin 1988.

26. Mirosław Krajewski, Kościół i Klasztor Ojców Karmelitów w Oborach, Karmelici, 1986.

27. Marii Strużyńskiej przeżycia z lat wojny i okupacji (1939-1945), oprac. Mirosław Krajewski, Dom Wydawniczy Verbum, Rypin 2007.

28. MIrosław Krajewski, Za wiarę i polskość, Lipno 1992.

29. Mirosław Krajewski, W sercu tej ziemi, Rypin 2000.

30. Piotr Gałkowski, Parafia św. Jana Chrzciciela w Sadłowie, Sadłowo-Rypin 2008.

31. Mirosław Krajewski, Materiały do bibliografii historycznej ziemi dobrzyńskiej, Rypin 1993.

32. Mirosław Krajewski, Koryfeusz dobrej ziemi, Rypin 2008.

33. Mirosław Krajewski, Wymyślińska Alma Mater : Seminarium i Liceum Pedagogiczne (1867-1969), Rypin - Wymyślin 2007.

34. Mirosław Krajewski, Borzewscy herbu Lubicz z Ugoszcza w Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek 1990.

35. Mirosław Krajewski, Tronująca w Sercu Tej Ziemi, Obory - Rypin 2005.

36. Czesław Biały, Wyszonki Kościelne i okolice - sercem Podlasia, Rypin 2009.

37. Mirosław Krajewski, Byli z ojczyzny mojej : zagłada ludności żydowskiej ziemi dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Rypin 1990.

38. Mirosław Krajewski, Przyczynki historyczne i historiograficzne Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 2006.

39. Mirosław Krajewski, Eksterminacja nauczycieli Ziemi Dobrzyńskiej (b. powiaty Rypin i Lipno) w latach II wojny światowej 1939-1945, Ostrowite 1977.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO KORZYSTANIA!!!