Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

Działalność

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rypinie liczy 83 tysiące książek. Z usług biblioteki korzysta rocznie ok. 4500 czytelników.

BIBLIOTEKA GROMADZI I UDOSTĘPNIA:

 • literaturę beletrystyczną,
 • literaturę popularnonaukową i naukową,
 • literaturę dla dzieci i młodzieży,
 • literaturę regionalną, wydawnictwa lokalne, miejscową prasę,
 • prasę ogólnopolską - dzienniki, tygodniki, miesięczniki (30 tytułów),
 • kolekcję wydawnictw antykwaryczych,
 • kolekcję wydawnictw reprintowych,
 • księgozbiór ze spuścizny po dr. Franciszku Dłutku.

PROPONUJEMY:

 • katalog on-line,
 • usługi informacyjno-bibliograficzne,
 • katalogi i specjalistyczne kartoteki zagadnieniowe,
 • katalog komputerowy w systemie "LIBRA",
 • doradztwo i fachową obsługę w wypożyczalniach i czytelniach,
 • usługi wydawnicze,
 • wycieczki po bibliotece,
 • lekcje biblioteczne.

ZAPRASZAMY NA:

 • wystawy książek,
 • wernisaże sztuki,
 • spotkania autorskie,
 • wieczory literackie,
 • promocje wydawnictw,
 • przeglądy nowości wydawniczych,
 • zajęcia edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci.

KLUB LITERACKI przy Miejskiej Bibliotece Publicznej powstał w czerwcu 2000 r. Skupia poetów rypińskich, ich działalność twórcza jest na tyle interesująca, że w grudniu 2000 r. MBP wydała utwory, zebrane w antologii zatytułowanej "Album poetycki". W 2003 r. wydano kolejny tom wierszy "Album II. Wiersze, aforyzmy, proza".

Działalność wydawnicza MPBP w Rypinie zaowocowała wydaniem w 2006 r. książki "Wiersze wybrane", stanowiącej zbiór wierszy laureatów "Rypińskiego Albumu Poetyckiego", ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Bibliotekę. W 2007 r. wydana została książka Cezariusza Papiernika "Dorosłe dzieciństwo" ukazująca przeżycia chłopca wzrastającego w Rypinie w czasie okupacji niemieckiej. Autor zawarł w niej swoje wspomnienia z lat dziecięcych, częściowo oparte na autentycznym pamiętniku z 1944 roku.