Logo Rypin 2019

MPBP w Rypinie jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Rypin

Logo Kaufmann Rypin 2019

Kaufmann Rypin mecenas XV edycji „Rypińskiego Albumu Poetyckiego"

Logo MKiDN 2019

 

 Logo NPRC

W 2020 r. zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano ze środków finansowych MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup usług dostarczenia publikacji drogą elektroniczną w kwocie 1 450,00 zł zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Logo Instytut Książki Kraszewski 2019

 MPBP w Rypinie otrzymała w 2019 r. dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019"

 

Co nowego w naszej bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Ideą Dyskusyjnych Klubów Książek jest propagowanie czytelnictwa, w najszerszym tego słowa znaczeniu, szczególny akcent kładzie się na pasję czytania. Aby zostać członkiem DKK należy interesować się literaturą i nawyk czytania mieć we krwi. Nie trzeba posiadać wiedzy filologicznej czy umiejętności interpretacyjnych literaturoznawcy, żeby rozmawiać o przeczytanej książce. Liczy się dobra atmosfera, którą może stworzyć już zaledwie kilka osób; spotkania mają charakter towarzyski, a luźna, swobodna dyskusja to ich  podstawa. To tylko pokazuje, że z wrażeń z przeczytanych lektur nie trzeba tworzyć poważnych dysput, kwestią nadrzędną jest poznawanie nowych autorów, tytułów, gatunków literackich.

Rypińska Biblioteka również może się poszczycić istnieniem Klubu, działającego w murach Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. DKK działa w Rypinie od 2013 r., spotkanie inauguracyjne było 4 marca 2013 r. Skład Klubu liczy jedenaścioro uczestników a częstotliwość spotkań uzależniona jest od aktywności i potrzeb członków, średnio raz w miesiącu członkowie się spotykają, poświęcając na rozmowę o danym tytule  ok. 2 godz.  Kryteria wg których są dobierane książki, zawężają się do upodobań członków, jest to najczęściej literatura polska (np. saga rodzinna), która z założenia ma relaksować, odprężać,  dawać poczucie odpoczynku. Podstawowa zasada dyskusji to szanowanie opinii innych klubowiczów, nie oceniamy gustów czytelniczych,  ponieważ przede wszystkim ma to być dobra zabawa. Moderatorem spotkań jest uczestniczka Klubu, Maria Adamowska, to Ona w trakcie spotkań pobudza dyskusję, zachęca klubowiczów do zabrania głosu, dzieląc się przy tym swoimi wrażeniami na temat lektury. Z ramienia biblioteki animatorem jest pracownik MPBP w Rypinie Natalia Baran, która jest odpowiedzialna za zamawianie książek z Książnicy Kopernikańskiej, przekazywanie ich klubowiczom oraz ich późniejszy zwrot. Sugestie, podpowiedzi co do wyboru lektur należą do wszystkich. Klubowicze nie muszą być zapisani do biblioteki, ponieważ kartę biblioteczną posiada animator, odpowiedzialny za wypożyczanie książek z zewnątrz. Jeśli lubicie czytać, dysponujecie czasem, nie jest Wam straszne publiczne zabieranie głosu, zapraszamy w progi Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie! Pierwsze, po wakacyjnej przerwie, spotkanie w październiku. Dokładne daty spotkań oraz listę książek do omawiania w poszczególnych miesiącach można śledzić na bibliotecznym Facebooku.

 

(Natalia Baran)